16 marca 2023

MOZRAJ

Blog

KPI dla obsługi informatycznej firm

KPI dla obsługi informatycznej firm

Osbługa informatyczna firm czyli informatyczne bezpieczeństwo dla małych firm.
To zyskasz przy umowie na informatyczną obsługę firm biurowych.

Jeśli zajmujesz się zarządzaniem obsługą informatyczną firm, musisz opracować system, który pomoże Ci gromadzić i analizować informacje. Istnieje kilka sposobów, aby to zrobić. Pierwszą metodą jest opracowanie katalogu usług, który jest łatwy w użyciu. Pomoże Ci to zidentyfikować rodzaje obsługi IT dla firm, które oferuje Twoja organizacja. Następnie możesz opracować wskaźniki KPI, aby zmierzyć wydajność swoich usług.

KPI dla obsługi informatycznej firm

Menedżerowie usług IT muszą mieć jasny obraz wydajności całego procesu dostarczania usług i tu właśnie pojawiają się KPI dla obsługi IT dla firm. Mierniki te są wykorzystywane do poprawy jakości usług, zadowolenia klientów oraz ogólnych kosztów świadczenia usług. Proces ten obejmuje również ustanowienie mechanizmów eskalacji i proaktywnego monitorowania.

Wskaźniki KPI IT mogą pomóc menedżerom IT w zrozumieniu wydajności ich infrastruktury IT, a także w optymalizacji wydajności ich firmy. Mierniki te są ważne dla podejmowania decyzji biznesowych i mierzenia postępów w realizacji celów organizacyjnych. W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, wskaźniki KPI dla obsługi IT dla firm są jeszcze ważniejsze. Znajomość tych KPI jest kluczowa w definiowaniu sukcesu.

Badania MetricNet nad tysiącami benchmarków dotyczących wsparcia i usług pokazały, że niewiele organizacji wsparcia w pełni wykorzystuje wskaźniki KPI dla usług IT dla firm. Wiele organizacji używa KPI do śledzenia wydajności i trendów, ale nie wykorzystuje w pełni ich możliwości diagnostycznych. Przy prawidłowym zastosowaniu, wskaźniki KPI dla usług IT dla firm mogą zidentyfikować mocne i słabe strony wsparcia IT oraz wskazać podstawowe przyczyny różnic w wydajności. Te KPI mogą być również wykorzystane do wyznaczenia celów wydajności dla techników i całych zespołów wsparcia IT. Ostatecznie mogą one wykazać zwrot z inwestycji w usługi i wsparcie.

Jednym z najważniejszych wskaźników KPI dla usług IT dla firm jest wzrost przychodów. Firmy świadczące usługi zarządzane naciskają na sprzedaż, aby zabezpieczyć nowe kontrakty i sprzedać dodatkowe usługi swoim obecnym klientom. Ta strategia jest kluczowa dla firm wsparcia IT, ponieważ pomaga zapewnić, że nie polegają one na małej grupie klientów lub usług. Aby utrzymać ten cel na czele strategii MSP, powinny one śledzić kluczowe wskaźniki wydajności dla każdej ze swoich usług IT dla firm.

Kolejnym KPI dla usług IT dla firm jest wdrożenie. Usługi wdrożeniowe wspierają wdrażanie nowych lub ulepszonych aplikacji oraz technologii, które je wspierają. Wdrożenia przebiegają zgodnie ze standardowymi procesami ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Działania wdrożeniowe obejmują wszystkie procesy związane z wdrażaniem nowych aplikacji i usług. Obejmuje to zakup sprzętu lub oprogramowania, konfigurację/strojenie, instalację oraz szkolenie użytkowników/grup klientów.

First Level Resolution Rate (FLR) to kolejny KPI dla obsługi IT dla firm, który mierzy efektywność wsparcia IT. Oblicza się go dzieląc miesięczne koszty operacyjne przez liczbę obsłużonych ticketów. Koszt na bilet jest pośrednim wskaźnikiem jakości usług, natomiast satysfakcja klienta jest najważniejszym wskaźnikiem efektywności usług. Menedżerowie usług IT powinni dążyć do dostarczenia wysokiej satysfakcji klienta przy niskich kosztach.

Wskaźniki KPI IT zapewniają również wgląd w produktywność zespołu. Najbardziej efektywnym sposobem pomiaru produktywności zespołu jest śledzenie ukończenia projektów. Dane z tego KPI mogą pomóc w określeniu priorytetów projektów, alokacji zasobów i wdrożeniu nowych szkoleń.

Znaczenie wskaźników KPI dla obsługi informatycznej firm

Jeśli chodzi o obsługę IT dla firm, KPI są świetnym narzędziem do śledzenia ważnych metryk. Pomagają one organizacjom mierzyć i poprawiać jakość ich pracy. Metryki te mogą być wykorzystywane do pomiaru zadowolenia klienta, pozyskiwania nowych klientów, zarządzania biletami IT, a nawet zarządzania kosztami. Na przykład, wskaźniki KPI dla firm świadczących usługi IT mogą pomóc im określić, czy ich pracownicy osiągają cele i dostarczają projekty na czas i w ramach budżetu.

Metryki stosowane do pomiaru wydajności usług IT dla firm są również kluczowe w określaniu, czy systemy działają sprawnie. Organizacje muszą unikać przestojów, ponieważ każda sekunda przestoju kosztuje. Metryki związane z niezawodnością systemu, takie jak średni czas do rozwiązania (MTTR), pozwalają firmom ocenić ich przeszłą wydajność i przewidzieć przyszłą wydajność. Co więcej, pozwalają one firmom przeprowadzać proaktywne działania konserwacyjne i modernizacje. W ostatecznym rozrachunku pomaga to w zdobyciu nowych możliwości biznesowych.

KPI IT może mierzyć produktywność zespołu. Można to osiągnąć poprzez zbadanie liczby projektów, które zespół ukończył w określonym czasie. Dane mogą być również wykorzystane do przydzielenia nowych projektów członkom zespołu, poprawy szkoleń lub przypisania nowych programów szkoleniowych. Jest to świetny sposób na mierzenie wydajności poszczególnych pracowników i zespołów oraz śledzenie ich postępów.

Kolejnym ważnym KPI IT jest budżetowanie IT. Rozbicie budżetowania IT na komponenty i poziomy jednostkowe ujawnia, ile pieniędzy jest wydawanych na każdą inwestycję, co z kolei pomaga stworzyć lepszy budżet finansowy. Dlatego dla działu IT kluczowe jest mierzenie wydatków na IT w celu osiągnięcia optymalnego budżetowania.

Koncepcja KPI nie jest nowa. KPI to metryki, które mierzą wydajność i postępy firmy. Mogą one jednak również podkreślać sukcesy i porażki biznesu. Dostarczają kierownictwu wczesnych ostrzeżeń o problemach lub możliwościach zwrotu z inwestycji. Ostatecznie, KPI ułatwiają menedżerom zarządzanie działalnością biznesową.

Kluczem do KPI jest to, że pozwalają one menedżerom odpowiednio dostosować swoje strategie. Należy jednak pamiętać, że w KPI nie chodzi tylko o liczby; powinny być one osiągalne dla wszystkich członków zespołu. KPI mogą również pomóc przedsiębiorstwom stać się bardziej przejrzystymi. Jeśli ludzie wiedzą, co muszą osiągnąć, będą mogli myśleć strategicznie i osiągnąć więcej.

Tworzenie systemów do zbierania KPI dla obsługi IT dla firm

Obsługa informatyczna firm może być śledzona poprzez zbieranie wskaźników KPI dla różnych usług i metryk. Tego typu informacje pozwalają specjalistom IT ocenić jakość ich pracy. Liczby te mogą być wykorzystane do monitorowania wszystkiego, od zarządzania biletami do zarządzania kosztami. Ponadto, wskaźniki KPI mogą być wykorzystywane do pomiaru ogólnego sukcesu projektu.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to konkretne miary, które są oparte na czasie i spełniają określone cele biznesowe. Zebrane informacje mogą pomóc wszystkim w organizacji podejmować lepsze decyzje i poprawiać wyniki. Metryki te są przydatne dla każdej części firmy i powinny być powiązane ze strategią firmy.

Istnieją dwa rodzaje KPI: wskaźniki wiodące i wskaźniki opóźnione. Wskaźniki wiodące są łatwiejsze do obliczenia, natomiast wskaźniki opóźnione są zorientowane wstecz. Dzięki zastosowaniu obu rodzajów wskaźników, organizacje mogą zidentyfikować problemy lub przewidzieć wyniki. Mogą one również pomóc organizacji w dostosowaniu kursu w razie potrzeby.

KPI wypełniają lukę pomiędzy celami a rzeczywistymi działaniami. Bez KPI firma może wyznaczać cele bez możliwości śledzenia postępów w ich realizacji. Mierząc postępy w danym okresie czasu, KPI mogą być wykorzystane do wyznaczania celów i śledzenia postępów w ich realizacji. Dane zebrane przez KPI mogą jednak wymagać czasu, aby były znaczące.

Skuteczne KPI wymagają zarówno własności, jak i kontroli. Muszą pomagać menedżerom w podejmowaniu lepszych decyzji i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Ważne jest, aby mieć oko na te KPI i regularnie je przeglądać. Przy odpowiednim podejściu, KPI mogą poprawić wyniki biznesowe i stać się potężnym narzędziem do podejmowania lepszych decyzji.

System zbierania danych KPI pomoże menedżerom usług IT zrozumieć ich ogólny postęp i wydajność. Jednak łatwo jest dać się ponieść dużej ilości danych zbieranych przez systemy KPI. Może być nawet kuszące, aby analizować i poprawiać każdy kawałek danych. Jednak mikrozarządzanie ma długą historię w branży technologicznej i należy pamiętać, że ważne jest, aby działać tylko na tych danych, które są znaczące i przydatne dla organizacji.

Kiedy KPI są opracowane prawidłowo, powinny być łatwo zrozumiałe dla ludzi. Dzieje się tak dlatego, że to, co zostaje zmierzone, zostaje zarządzane, a personel, który rozumie znaczenie tych KPI, odpowiednio zmieni swoje zachowanie. Dlatego tak ważne jest, aby wybrać odpowiednie KPI do obsługi IT dla firm.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]